På följande sidor presenterar vi ett axplock av de 
mässmiljöer som byggts av oss på KullaStudios. 

Sid 1 2